Laatst bijgewerkt op 16 mei 2021

Dit privacybeleid regelt uw gebruik van de softwareapplicatie Human Design App ("Applicatie") voor mobiele apparaten die is gemaakt door HEALING SHORE LLC. De Applicatie wordt gebruikt om astrologische kaarten te genereren op basis van planeetposities die Chakra, I-Ching en Planeetinformatie combineren.

Welke informatie verkrijgt de Applicatie en hoe wordt deze gebruikt?

Door de gebruiker verstrekte informatie

De Applicatie verkrijgt de informatie die u verstrekt wanneer u de Applicatie downloadt en registreert.

Wanneer u zich bij ons registreert en de Applicatie gebruikt, verstrekt u in het algemeen (a) naam, geboortedatum, geboorteplaats; (b) transactiegerelateerde informatie, zoals wanneer u aankopen doet, reageert op aanbiedingen of applicaties van ons downloadt of gebruikt; (c) informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor hulp;

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook gebruiken om van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u belangrijke informatie, vereiste kennisgevingen en marketingpromoties te verstrekken.

Automatisch verzamelde informatie

Daarnaast kan de Applicatie automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt en informatie over de wijze waarop u de Applicatie gebruikt.

Verzamelt de Applicatie nauwkeurige real-time locatiegegevens van het apparaat?

Deze Applicatie verzamelt geen exacte informatie over de locatie van uw mobiele apparaat.

Hebben derden inzage in en/of toegang tot de door de Applicatie verkregen informatie?

Alleen geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens worden periodiek doorgegeven aan externe diensten om ons te helpen de Applicatie en onze dienstverlening te verbeteren. Wij zullen uw informatie alleen met derden delen op de manieren die in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij kunnen door de gebruiker verstrekte en automatisch verzamelde informatie openbaar maken:
  • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces;

  • wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;

  • met onze vertrouwde dienstverleners die namens ons werken, geen onafhankelijk gebruik maken van de informatie die wij aan hen verstrekken, en ermee hebben ingestemd zich te houden aan de regels die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

  • als Healing Shore LLC betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa, wordt u via e-mail en/of een opvallend bericht op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom of gebruik van deze informatie, alsook van eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot deze informatie.

Wat zijn mijn opt-out rechten?

U kunt het verzamelen van informatie door de Applicatie eenvoudig stoppen door de Applicatie te verwijderen. U kunt gebruik maken van de standaard de-installatieprocedures die beschikbaar zijn als onderdeel van uw mobiele apparaat of via de marktplaats voor mobiele toepassingen of het netwerk. U kunt ook een opt-out aanvragen via e-mail, op app@humandesignapp.com

Beleid inzake gegevensbewaring, Beheer van uw informatie

A. Wij bewaren door Gebruikers verstrekte gegevens zolang u de Applicatie gebruikt en gedurende een redelijke termijn daarna (uitzondering hieronder vermeld onder B.). Wij bewaren Automatisch Verzamelde Gegevens maximaal 24 maanden en kunnen deze daarna geaggregeerd opslaan. Indien u wilt dat wij door Gebruikers verstrekte gegevens die u via de Applicatie hebt verstrekt, verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via app@humandesignapp.com en zullen wij binnen een redelijke termijn reageren. Wij wijzen u erop dat sommige of alle door de Gebruiker verstrekte gegevens nodig kunnen zijn om de Applicatie naar behoren te laten functioneren.

B. Door de gebruiker verstrekte gegevens die worden gebruikt om grafieken te genereren (naam, geboortedatum, geboorteplaats) worden alleen op uw apparaat opgeslagen (uitzondering hieronder vermeld onder C.) en worden niet aan ons of aan derden doorgegeven. Van de gegevens kan een back-up worden gemaakt door uw respectieve operator (Apple, Google). Als u de Applicatie verwijdert, worden de gegevens doorgaans ook verwijderd.

C. Als u een account aanmaakt in de app en u aanmeldt, worden de door de gebruiker verstrekte gegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats) verzonden naar een cloud provider. De gegevens worden niet gedeeld met derden en worden alleen gebruikt als back-up. Hierdoor kan de app uw grafieken synchroniseren op meerdere apparaten die u bezit.

Kinderen

Wij gebruiken de Applicatie niet om bewust gegevens te verkrijgen van of te verkopen aan kinderen jonger dan 13. Indien een ouder of voogd zich realiseert dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder zijn of haar toestemming, dient hij of zij contact met ons op te nemen via app@humandesignapp.com. Wij zullen dergelijke informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

Beveiliging

Wij hechten belang aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van uw informatie. Wij bieden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de informatie die wij verwerken en onderhouden te beschermen. Wij beperken bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie tot bevoegde werknemers en contractanten die deze informatie moeten kennen om onze Applicatie te exploiteren, te ontwikkelen of te verbeteren. Wees u ervan bewust dat, hoewel wij trachten een redelijke beveiliging te bieden voor de informatie die wij verwerken en onderhouden, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële inbreuken op de beveiliging kan voorkomen.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd om welke reden dan ook worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in ons Privacybeleid door het nieuwe Privacybeleid hier te plaatsen en u via e-mail of sms te informeren. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik wordt beschouwd als goedkeuring van alle wijzigingen. U kunt de geschiedenis van dit beleid controleren door hier te klikken.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van de Applicatie stemt u in met onze verwerking van uw informatie zoals nu uiteengezet in dit Privacybeleid en zoals door ons gewijzigd. "Verwerking" betekent het gebruik van cookies op een computer/handapparaat of het op enigerlei wijze gebruiken of aanraken van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en bekendmaken van informatie, welke activiteiten allemaal in de Verenigde Staten zullen plaatsvinden. Als u buiten de Verenigde Staten woont, wordt uw informatie daar overgedragen, verwerkt en opgeslagen volgens de Amerikaanse privacynormen.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over privacy tijdens het gebruik van de Applicatie, of als u vragen hebt over onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op app@humandesignapp.com.